Technologie Informacyjne (laboratoria)

dla studentów informatyki (1 rok, inż.).
kod kursu: EWET00007L

Laboratoria z Technologii Informacyjnych to redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych, wykonywanie obliczeń inżynierskich w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji multimedialnych i rysunków technicznych.

Plan zajęć

Zadania z poniższych list wykonywane są podczas zajęć osobno przez każdego studenta.

  • 1 Laboratorium (zadania): Dokument tekstowy LaTeX – struktura dokumentu, szablony, pakiety, format czcionki i akapitu, sekcje, listy.

  • 2 Laboratorium (zadania): Dokument tekstowy LaTeX – rysunki; tabele; wzory matematyczne; listingi kodu; odsyłacze; przypisy, indeksy; spisy bibliograficzne, tabel, rysunków, wzorów i treści; metadane PDF. Wzór wykonania zadania: Lem.pdf.

  • 3 Laboratorium (zadania): Dokument tekstowy LaTeX – tworzenie własnego szablonu.

  • 4 Laboratorium (zadania): Arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc – adresy, formuły, filtry, formatowanie wyglądu i zawartości komórek.

  • 5 Laboratorium (zadania): Arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc – wykresy, analiza danych, obliczenia matematyczne (solver) i import danych z pliku csv.

  • 6 Laboratorium (zadania): Prezentacja LibreOffice Impress – szablony slajdów; wygląd czcionki, wypunktowania i slajdu; przejścia między slajdami; ilustracje i animacje.

  • 7 Laboratorium (zadania): Prezentacja LaTeX Beamer – szablon prezentacji, sekcje, ramki, rysunki i tabele.

  • 8 Laboratorium (zadania): Grafika inżynierska – rysunek techniczny i wymiarowanie.

Narzędzia

Przydatne strony

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują ocenę za każde zadanie podczas zajęć. Ocen nie można poprawiać.

Ocena końcowa to średnia z wszystkich ocen za zadania.

Comments are closed.