Technologie Informacyjne (laboratoria)

dla studentów informatyki (1 rok, inż.).
kod kursu: EWET00007L

Laboratoria z Technologii Informacyjnych to redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych, wykonywanie obliczeń inżynierskich w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji multimedialnych i rysunków technicznych.

Plan zajęć

Zadania z poniższych list wykonywane są podczas zajęć osobno przez każdego studenta.

  • laboratorium 1 (zadania): Dokument tekstowy LaTeX – struktura dokumentu, szablony, pakiety, format czcionki i akapitu, sekcje, listy.
  • laboratorium 2 (zadania): Dokument tekstowy LaTeX – rysunki; tabele; wzory matematyczne; listingi kodu; odsyłacze; przypisy, indeksy; spisy bibliograficzne, tabel, rysunków, wzorów i treści; metadane PDF. Wzór wykonania zadania: Lem.pdf.
  • laboratorium 3 (zadania): Dokument tekstowy LaTeX – tworzenie własnego szablonu.
  • laboratorium 4(zadania): Arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc – adresy, formuły, filtry, formatowanie wyglądu i zawartości komórek.
  • laboratorium 5 (zadania): Arkusz kalkulacyjny LibreOffice Calc – wykresy, analiza danych, obliczenia matematyczne (solver) i import danych z pliku csv.
  • laboratorium 6 (zadania): Prezentacja LibreOffice Impress – szablony slajdów; format czcionki, wypunktowania i slajdu; przejścia między slajdami; ilustracje i animacje.
  • laboratorium 7 (zadania): Prezentacja LaTeX Beamer – szablon prezentacji, sekcje i slajdy.
  • laboratorium 8 (zadania 1 i zadania 2): Grafika inżynierska – rysunek techniczny: rzuty prostokątne i aksonometria.

Narzędzia

Przydatne strony

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują ocenę za każde zadanie podczas zajęć. Ocen nie można poprawiać.

Ocena końcowa to średnia z wszystkich ocen za zadania.

Comments are closed.