Technologie Informacyjne (laboratoria)

dla studentów informatyki (1 rok, inż.).
kod kursu: EWET00007L

Laboratoria z Technologii Informacyjnych to redagowanie zaawansowanych dokumentów tekstowych, wykonywanie obliczeń inżynierskich w arkuszu kalkulacyjnym i prezentacji multimedialnych.

Plan zajęć

  • 1 temat (tydzień 1–2): Przetwarzanie tekstu (edycja, formatowanie, organizacja dokumentów, spisy treści, rysunków, tabel, podwójne podpisy).
  • 2 temat (tydzień 3): Korespondencja seryjna (szablony, arkusze z danymi, plik Word, plik Excel, plik CSV, baza Access).
  • 3 temat (tydzień 4): Arkusz kalkulacyjny (formuły i przeliczenia, filtry, kwerendy, selektywne wybieranie informacji znajdujących się w skoroszycie).
  • 4 temat (tydzień 5): Arkusz kalkulacyjny – wykorzystanie Solvera w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich.
  • 5 temat (tydzień 6): Arkusz kalkulacyjny – scenariusze, prezentacja graficzna wyników przetwarzania.
  • 6 temat (tydzień 7): Prezentacje – animacje standardowe i zaawansowane, elementy nawigacyjne w prezentacji.
  • 7 temat (tydzień 8): Prezentacje – elementy multimedialne, edycja motywu slajdu.

Narzędzia

  • LibreOffice
  • MS Office
  • OpenOffice

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują ocenę za każdy z tematów podczas zajęć. Ocen nie można poprawiać.

Ocena końcowa to średnia ocen za wszystkie tematy.

Comments are closed.