Języki Programowania (laboratoria)

dla studentów informatyki (2 rok, inż.).
kod kursu: INEK00004L

Laboratoria z Języków Programowania to programowanie w języku Java z uwzględnieniem m.in: wyjątków, zdarzeń, wątków, klas AWT/Swing i RMI, oraz implementowanie złożonych algorytmów.

Plan zajęć

Zadania z poniższych list wykonywane są podczas zajęć osobno przez każdego studenta.

Można korzystać z własnych notatek, książek i stron internetowych.

  • laboratorium 1 (zadania): Budowa programu i tryb tekstowy.
  • laboratorium 2 (zadania): Kontenery danych i wyjątki.
  • laboratorium 3 (zadania): Technika programowania obiektowego.
  • laboratorium 4 (zadania): Tryb graficzny i obsługa zdarzeń (1).
  • laboratorium 5 (zadania): Tryb graficzny i obsługa zdarzeń (2).
  • laboratorium 6 (zadania): Aplikacje wielowątkowe.
  • laboratorium 7 (zadania): Programowanie rozproszone.
  • laboratorium 8: uzupełnianie zadań i wystawianie ocen.

Przydatne strony

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Każde zadanie jest oceniane.

Ocena końcowa to średnia wszystkich ocen za zadania.

Comments are closed.