Języki Programowania (laboratoria)

laboratoria dla III roku (W4)

Kod kursu: INEK00004L

Spis treści:

 1. O przedmiocie
 2. Organizacja zajęć
 3. Harmonogram zajęć i treści zadań ← TREŚCI ZADAŃ !!!
 4. Oceny i zaliczenie przedmiotu
 5. Materiały pomocnicze

O przedmiocie

Języki Programowania to przedmiot poświęcony nauce obiektowego programowania w języku java.


Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Obecność jest obowiązkowa (patrz regulamin studiów). Proszę o punktualne przychodzenie na zajęcia. Spóźniający tracą wstęp teoretyczny.

Obowiązują listy zadań podane przy harmonogramie zajęć.

Podczas laboratoriów zadania wykonywane są samodzielnie!

Ich wykonanie podlega ocenie. Wykonane zadania należy dostarczyć do oceny w ciągu tygodnia od danych zajęć.

Można korzystać z własnych notatek, książek i stron internetowych.


Harmonogram zajęć i treści zadań

 • laboratorium I
  • temat: wprowadzenie i środowisko programowania w trybie tekstowym
  • lista zadań: JP3lab1.pdf
 • laboratorium II
  • temat: kolekcje i wyjątki
  • lista zadań: JP3lab2.pdf
 • laboratorium III
  • temat: obiektowe półautomatyczne programowanie przy pomocy UML
  • lista zadań: JP3lab3.pdf
 • laboratorium IV
  • temat: okienka i obsługa zdarzeń
  • lista zadań: JP3lab4.pdf
 • laboratorium V
 • laboratorium VI
  • temat: aplikacje wielowątkowe
  • lista zadań: JP3lab6.pdf
 • laboratorium VII
  • temat: programowanie rozproszone z RMI
  • lista zadań: JP3lab7.pdf

Wszystkie powyższe zadania i pliki pomocnicze są tutaj.


Oceny i zaliczenie przedmiotu

Zasady oceniania zajęć

Oceniana jest praca na zajęciach (rozwiązywanie zadań z list):

 • brak zaangażowania w wykonywanie zadań jest odnotowywany i ma NEGATYWNY wpływ na końcową ocenę z przedmiotu,
 • duże zaangażowanie w wykonywanie zadań jest odnotowywane i ma POZYTYWNY wpływ na końcową ocenę z przedmiotu.

Zadania z listy są oceniane po ich dostarczeniu. Czas dostarczenia to 1 tydzień. Proszę wysyłać je pocztą.

Za każde zajęcia wystawiana jest jedna ocena: średnia ocen za zadania i aktywność z tych zajęć.

Końcowa ocena i zaliczenie przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot trzeba mieć obecności na większości zajęć, z czego tylko jedna może być nieusprawiedliwiona.

Końcowa ocena to średnia ocen za poszczególne laboratoria, uwzględniająca oceny za pracę na zajęciach.


Materiały pomocnicze

Pomocnicze materiały są tutaj na stronie dra T. Kubika.

Comments are closed.