Kontakt i konsultacje

Kontakt osobisty – konsultacje

W semestrze letnim 2017/2018 studenckie konsultacje w sprawie zajęć odbywają się:

  • we wtorki od 9.15 do 11.15 w sali 313 w budynku C3
  • w czwartki od 15.05 do 17.05 w sali 313 w budynku C3

Podane terminy mogą w trakcie semestru ulegać zmianom!

Student powinien zapowiedzieć swoje przyjście (osobiście lub pocztą) co najmniej dzień wcześniej!


Kontakt osobisty – poza konsultacjami

W szczególnym przypadku możliwe jest umówienie się w innym terminie lub innym miejscu (na terenie uczelni), niż termin konsultacji.


Kontakt pocztowy (e-mailowy)

Zawsze można listownie kontaktować się w każdej sprawie: organizacja zajęć, konsultacje związane z treścią zajęć (w tym z zadaniami domowymi itp.) i inne.

Na listy odpowiadam w ciągu kilku dni roboczych.

Proszę listy podpisywać imieniem i nazwiskiem oraz podawać nazwę przedmiotu i godziny, w których się on odbywa.

Mój adres: pawel.gluchowski®pwr.wroc.pl

 


Kontakt pocztowy (tradycyjny)

Służbową korespondencję proszę kierować na moje nazwisko pod adres katedry:

Politechnika Wrocławska
Katedra Informatyki Technicznej
ul. Janiszewskiego 11/17
50-370, Wrocław

Comments are closed.