Bazy Danych (projekty)

dla studentów automatyki i robotyki (3 rok, inż.).
kod kursu: AREK00018P

Projekty z Baz Danych to projektowanie i implementacja relacyjnej bazy danych i związanej z nią aplikacji.

Plan zajęć

Prace nad projektem podzielone są na 3 etapy. Zajęcia odbywają się co tydzień i mają postać konsultacji. Obecność jest obowiązkowa.

Na pierwszych zajęciach studenci wybierają temat projektu. Prace nad nim wykonują w zespołach 2-osobowych.

 • 1 etap (tygodnie 2–4): Specyfikacja wymagań i diagram związków encji:
  1. Opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla aplikacji bazodanowej.
  2. Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia i ich tekstowych opisów (scenariusze funkcjonowania aplikacji bazodanowej).
  3. Identyfikacja encji i opracowanie diagramu związków encji na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia.
 • 2 etap (tygodnie 5–8): Projekt i implementacja bazy danych:
  1. Analiza liczby instancji dla każdej encji.
  2. Identyfikująca i określenie częstości transakcji dotyczących encji: wstawianie, modyfikacja usuwanie i wyszukiwanie. Określenie na tej podstawie zmienności zawartości poszczególnych tabel.
  3. Sformułowanie wymagań dotyczących dostępu do bazy i jej zawartości.
  4. Normalizacja bazy do min. 3. postaci normalnej i konceptualny projekt bazy danych:
   1. 1. postać normalna:
    1. każda kolumna przechowuje atomową wartość,
    2. min. jedna z kolumn zawiera klucze główne.
   2. 2. postać normalna:
    1. j.w.
    2. każda kolumna zależy od całego klucza, a nie tylko jego części.
   3. 3 postać normalna:
    1. j.w.
    2. żadna kolumna niekluczowa nie jest zależna od innej kolumny niekluczowej.
  5. Analiza i poprawa integralności:
   1. semantycznej (dane mają właściwy typ, rozmiar, format itp.);
   2. encji (tabele mają unikalne i niepuste klucze główne);
   3. referencji (wartości kluczy obcych są puste lub odpowiadają odpowiednim kluczom głównym z powiązanym tabelom).
  6. Fizyczny projekt bazy danych (dostosowany do wybranego systemu zarządzania bazą danych).
  7. Określenie zachowania bazy w przypadku modyfikacji i usuwania danych w powiązanych tabelach.
  8. Zdefiniowanie procedur dostępu do danych.
  9. Indeksacja wybranych kolumn, w celu przyspieszenia dostępu do danych.
  10. Wykorzystanie wybranych możliwości stosowanego systemu zarządzania bazą danych (opcjonalnie)
 • 3 etap (tygodnie 9–14): Projekt, implementacja i testy aplikacji bazodanowej:
  1. Diagramy czynności dla przypadków użycia: algorytm funkcjonowania aplikacji bazodanowej.
  2. Diagram klas: klasy i ich powiązania w aplikacji bazodanowej.
  3. Aplikacja konsolowa lub okienkowa dla użytkownika bazy danych.
  4. Manualne lub zautomatyzowane testy funkcjonalne aplikacji i bazy.

Najpóźniej na ostatnich zajęciach należy zaprezentować działającą bazę (może być na localhost) i aplikację bazodanową oraz oddać wydrukowany raport z prac nad projektem.

Tematy projektów

Obecnie

 • dla organizacji studenckiej,
 • dla przychodni,
 • dla sklepu z elektroniką,
 • dla wypożyczalni samochodów,
 • dla kina,
 • dla optymalizacji diety,
 • dla zamówień w fabryce,
 • dla produkcji i dystrybucji napojów.

Przykładowe tematy z zeszłych lat

 • dla hurtowni napojów,
 • dla internetowego serwisu muzyków,
 • dla producenta i sprzedawcy samochodów,
 • dla zakładu bukmacherskiego,
 • dla niepublicznej sklepo-biblioteki,
 • dla społecznościowego systemu podwożenia ludzi,
 • dla wypożyczalni miejskich rowerów.

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują ocenę za każdą część prac w czasie trwania danego etapu. Podstawą oceny jest sprawozdanie i sam projekt (pokazany na komputerze). Ocenę tę można poprawić w ciągu tygodnia po jej otrzymaniu, na maksymalnie 4,5 (mogą być wyjątki).

Za oddanie sprawozdania po terminie ocena jest obniżana o 1 stopień.

Ocena końcowa to średnia wszystkich cząstkowych ocen.

Comments are closed.