Inżynieria Oprogramowania (laboratoria)

dla studentów informatyki (3 rok, inż.).
kod kursu: INEK00011L

Laboratoria z Inżynierii Oprogramowania to projektowanie małego systemu informatycznego przy pomocy graficznych języków UML i SysML oraz jego implementacja w Javie i testowanie.

Plan zajęć

Praca nad projektem wykonywana jest w 2-osobowych zespołach.

Temat projektu wybierany jest w 2. tygodniu.

 • 1 etap (tydzień 1): Zapoznanie się z wybranym narzędziem UML i wprowadzenie do UML. Waga oceny: 1.
 • 2 etap (tydzień 2): Wykonanie opisu biznesowego „świata rzeczywistego” projektowanego oprogramowania. Definicja wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych projektowanego oprogramowania. Waga oceny: 2.
 • 3 etap (tygodnie 3–4): Specyfikacja wymagań funkcjonalnych za pomocą diagramu przypadków użycia. Waga oceny: 4.
 • 4 etap (tygodnie 5–6): Budowa diagramu czynności reprezentującego model biznesowy „świata rzeczywistego” na podstawie wykonanego opisu procesów biznesowych. Budowa diagramów czynności reprezentujących scenariusze wybranych przypadków użycia. Waga oceny: 4.
 • 5 etap (tydzień 7): Identyfikacja klas reprezentujących logikę biznesową projektowanego oprogramowania. Definicja atrybutów i operacji klas oraz związków między klasami na podstawie analizy scenariuszy przypadków użycia. Opracowanie diagramów klas i pakietów. Zastosowanie projektowych wzorców strukturalnych i wytwórczych. Waga oceny: 5.
 • 6 etap (tydzień 8): Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia, reprezentujących usługi oprogramowania, wynikających również z wykonanych diagramów czynności. Definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania. Ocena wspólna z etapem 9–10.
 • 7 etap (tygodnie 9–10): Opracowanie diagramów sekwencji dla wybranych przypadków użycia reprezentujących usługi oprogramowania wynikających również z wykonanych diagramów czynności. Definicja operacji klas na podstawie diagramów sekwencji w języku Java. Zastosowanie projektowych wzorców zachowania. Waga oceny: 8.
 • 8 etap (tydzień 11): Opracowanie diagramu stanów dla wybranej klasy, reprezentującego wpływ różnych przypadków użycia na zmiany stanów tej klasy, modelowanych za pomocą diagramów sekwencji. Waga oceny: 4.
 • 9 etap (tydzień 12): Testy jednostkowe z użyciem narzędzi JUnit oraz JMockit. Waga oceny: 3.
 • 10 etap (tydzień 13): Testy akceptacyjne z wykorzystaniem narzędzia FitNess. Waga oceny: 3.
 • 11 etap (tygodnie 14–15): Testy funkcjonalne z wykorzystaniem narzędzia Selenium IDE. Waga oceny: 4.

Narzędzia

Przydatne strony

Sprawozdania

Sprawozdania muszą być wydrukowane na papierze. Proszę podać swoje imię, nazwisko i nr indeksu w lewym górnym rogu pierwszej strony. Na pierwszej stronie proszę podać też nr i tytuł etapu, którego dotyczy sprawozdanie. Proszę nie zszywać stron, ale użyć folii lub spinacza.

Sprawozdanie musi zawierać wszystkie elementy projektu, które na danym etapie należało wykonać (patrz instrukcje laboratoryjne): diagramy, słowne opisy itd.; bez zbędnej teorii itp.

Poprawa sprawozdania jest możliwa w ciągu tygodnia. Poprawa sprawozdania ocenionego poniżej 4,0 jest obowiązkowa.

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują ocenę za każdy z etapów prac zwykle w ciągu tygodnia od jego zakończenia. Podstawą oceny jest wydrukowane sprawozdanie i sam projekt (pokazany na komputerze). Ocenę tę można poprawić w ciągu tygodnia po jej otrzymaniu, na maksymalnie 4,5 (mogą być wyjątki).

Za oddanie sprawozdania po terminie ocena jest obniżana o 1 stopień.

Ocena końcowa to ważona średnia ocen za wszystkie etapy.

Comments are closed.