Podstawy Programowania (ćwiczenia)

dla studentów informatyki (1 rok, inż.).
kod kursu: INEW00001C

Studenci poznają podstawy strukturalnego programowania w języku C/C++, wykorzystując: instrukcje warunkowe, wyboru, pętle, operacje z atrybutami, statyczne i dynamiczne tablice, wskaźniki itd.

Plan zajęć

Każde zajęcia dedykowane są innemu zagadnieniu, gdzie też jest znajomość wcześniejszych zagadnień. Studenci przedstawiają swoje programy (algorytmy i ich implementacje) rozwiązujące podane zadania. Każde zadanie, wykonane przez studenta na tablicy, jest punktowane. Przykładowe zadania podane są niżej na listach zadań.

  • ćwiczenia 1 (zadania): Budowa programu. Komunikacja użytkownik-programem. Diagramy algorytmów.
  • ćwiczenia 2 (zadania): Instrukcje warunku i wyboru. Pętle.
  • ćwiczenia 3 (zadania): Zmienne globalne i lokalne. Funkcje bez parametrów.
  • ćwiczenia 4 (zadania): Statyczne tablice. Wskaźniki do zmiennych i tablic.
  • ćwiczenia 5 (zadania): Funkcje z parametrami. Operacje na łańcuchach znaków.
  • ćwiczenia 6 (zadania): Dynamiczne zmienne i tablice. Modyfikacja tablicy.
  • ćwiczenie 7: Kolokwium.

Przydatne strony

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci otrzymują 1–5 punktów za każde zadanie zrobione na tablicy. Student, który nie chce lub w ogóle nie potrafi wykonać zadania otrzymuje –5 punktów.

Ocena końcowa to ocena za zadania wykonane na kolokwium, uwzględniająca punkty otrzymane podczas wcześniejszych zajęć.

Niezaliczone kolokwium można powtórzyć przed rozpoczęciem sesji (na ostatnich zajęciach lub podczas konsultacji).

Comments are closed.