Podstawy Programowania (ćwiczenia)

dla studentów informatyki (1 rok, inż.).
kod kursu: INEW00001C

Ćwiczenia z Podstaw Programowania to praktyczne poznawanie podstaw strukturalnego programowania w języku C/C++, wykorzystując: instrukcje warunkowe, wyboru, pętle, operacje z atrybutami, statyczne i dynamiczne tablice, wskaźniki itd. oraz implementowanie prostych algorytmów.

Plan zajęć

Zadania z poniższych list wykonywane są podczas zajęć przez wybranych studentów, którzy w ten sposób otrzymują dodatkowe punkty do końcowego kolokwium. Pierwszeństwo mają studenci o najmniejszej liczbie punktów.

  • ćwiczenia 1 (zadania): Budowa programu i komunikacja użytkownik-program.
  • ćwiczenia 2 (zadania): Instrukcja warunku, instrukcja wyboru i pętle.
  • ćwiczenia 3 (zadania): Tablica statyczna, wskaźnik i łańcuch znaków.
  • ćwiczenia 4 (zadania): Funkcja bezargumentowa, zmienna globalna i zmienna lokalna.
  • ćwiczenia 5 (zadania): Funkcja z argumentami.
  • ćwiczenia 6 (zadania): Tablica dynamiczna.
  • ćwiczenia 7 (zadania): Powtórka do kolokwium.
  • ćwiczenie 8: Kolokwium.

Przydatne strony

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Każde zadanie jest punktowane 1–5 punktów. Nie zrobienie zadania to –5 punktów. Punkty dodaje się do wyniku kolokwium.

Ocena końcowa to ocena za kolokwium, uwzględniająca punkty otrzymane podczas zajęć.

Niezaliczone kolokwium można powtórzyć przed rozpoczęciem sesji (o ile będzie czas).

Comments are closed.