O mnie

Serdecznie witam na mojej stronie.

Jestem informatykiem – absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie się też doktoryzowałem i gdzie obecnie pracuję jako starszy wykładowca.

Moje miejsce pracy

Zespół Inżynierii Oprogramowania i Inteligencji Obliczeniowej (IOIIO)
Katedra Informatyki Technicznej (K9)
Wydział Elektroniki (W4)
Politechnika Wrocławska.

Moje zainteresowania naukowe

Obecnie:

 • logika temporalna,
 • logika deontyczna,
 • automaty czasowe,
 • analiza bezpieczeństwa systemów transportowych.

Wcześniej:

 • drzewa niezdatności z zależnościami czasowymi,
 • czasowe diagramy stanów UML,
 • dedukcyjne bazy danych.

Doktorat

 • Metoda monitorowania systemów związanych z bezpieczeństwem
 • promotor: prof. dr hab. inż. Jan Magott
 • obrona: 2012 rok

Publikacje naukowe

 • P. Głuchowski. Duration calculus for analysis of fault trees with time dependencies. W: Dependability of Computer Systems DepCos-RELCOMEX’07, red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, strony 107–114. IEEE Computer Society, 2007.
 • P. Głuchowski. Temporalna logika RTCTL w opisie i analizie w czasie rzeczywistym minimalnych zbiorów przyczyn dla drzew niezdatności z zależnościami czasowymi. W: Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, red. Z. Mazur, Z. Huzar, strony 23–32. WKŁ, 2008.
 • P. Głuchowski. Temporalne logiki przedziałowe DC i ITL dla drzew niezdatności z zależnościami czasowymi. W: Modele i zastosowania systemów czasu rzeczywistego, red. Z. Mazur, Z. Huzar, strony 13–22. WKŁ, 2008.
 • P. Głuchowski. Languages of CTL and RTCTL calculi in real-time analysis of a system described by a fault tree with time dependencies. W: Dependability of Computer Systems DepCos-RELCOMEX’09, red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, strony 33–41. IEEE Computer Society, 2009.
 • P. Głuchowski. Logika trwań w opisie i analizie drzew niezdatności z zależnościami czasowymi. W: Systemy czasu rzeczywistego. Postępy badań i zastosowania, red. Z. Zieliński, strony 63–72. WKŁ, 2009.
 • P. Głuchowski. NuSMV model verification of an airport traffic control system with deontic rules. W: Advences in Intelligent Systems and Computing 470: Dependability of Computer Systems DepCos-RELCOMEX’16, red. W. Zamojski, J. Mazurkiewicz, J. Sugier, T. Walkowiak, J. Kacprzyk, strony 195–206. Springer, 2016.
 • P. Głuchowski. Optymalizacja skryptu NuSMV modelującego scenariusz zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu na lotnisku. W: Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań, red. L. Madeyski, P. Kosiuczenko, M. Bolanowski, strony 123–136. PTI, 2017.

Comments are closed.