Podstawy Programowania (laboratoria)

laboratoria dla I roku (W4)
Kod kursu: INEW00001L

Spis treści:

 1. O przedmiocie
 2. Organizacja zajęć
 3. Harmonogram zajęć i treści zadań ← TREŚCI ZADAŃ !!!
 4. Oceny i zaliczenie przedmiotu
 5. Materiały pomocnicze

O przedmiocie

Podstawy Programowania to przedmiot poświęcony nauce nieobiektowego programowania w językach C i C++.


Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie. Obecność jest obowiązkowa (patrz regulamin studiów). Proszę o punktualne przychodzenie na zajęcia. Spóźniający tracą wstęp teoretyczny.

Obowiązują listy zadań podane przy harmonogramie zajęć.

Na zajęcia, na które obowiązuje dana lista, należy przynieść na papierze wszystkie zadania rozwiązane tak, jak kto potrafi (bez względu na ich poprawność) i oddać je nauczycielowi na początku zajęć. Nie będą oceniane, lecz ich brak będzie oceniony na 2,0.

Podczas laboratoriów zadania wykonywane są samodzielnie!
Ich wykonanie nie podlega ocenie – chodzi o praktyczną naukę podstaw programowania.

Można korzystać z własnych notatek, książek i stron internetowych.


Harmonogram zajęć i treści zadań

 • laboratorium I
  • temat: wprowadzenie i komunikacja użytkownika z programem
  • lista zadań: lista1L.pdf
  • przykładowy efekt wykonania zadań: lab1.zip
 • laboratorium II
  • temat: instrukcje warunku i wyboru oraz pętle
  • lista zadań: lista2L.pdf
  • przykładowy efekt wykonania zadań: lab2.zip
 • laboratorium III
  • temat: zmienne lokalne i funkcje bezargumentowe
  • lista zadań: lista3L.pdf
  • przykładowy efekt wykonania zadań: lab3.zip
 • laboratorium IV
  • temat: tablice i wskaźniki
  • lista zadań: lista4L.pdf
  • przykładowy efekt wykonania zadań: lab4.zip
 • laboratorium V
  • temat: funkcje z argumentami (parametrami) i operacje na łańcuchach znaków
  • lista zadań: lista5L.pdf
  • przykładowy efekt wykonania zadań: lab5.zip
 • laboratorium VI
  • temat: dynamiczne zarządzanie pamięcią
  • lista zadań: lista6L.pdf
  • przykładowy efekt wykonania zadań: lab6.zip
 • laboratorium VII
  • temat: kolokwium z całości materiału
 • laboratorium VIII i/lub podczas konsultacji
  • temat: poprawa kolokwium i wystawienie ocen

Oceny i zaliczenie przedmiotu

Zasady oceniania zajęć

Oceniana jest praca na zajęciach (rozwiązywanie zadań z list) i kolokwium końcowe (zadania podobne do tych z list):

 • brak zaangażowania w wykonywanie zadań jest odnotowywany i ma NEGATYWNY wpływ na końcową ocenę z przedmiotu,
 • duże zaangażowanie w wykonywanie zadań jest odnotowywane i ma POZYTYWNY wpływ na końcową ocenę z przedmiotu.

Końcowa ocena i zaliczenie przedmiotu

Aby zaliczyć przedmiot trzeba mieć obecności na większości zajęć, z czego tylko jedna może być nieusprawiedliwiona.

Końcowa ocena to ocena za kolokwium uwzględniająca oceny za pracę na zajęciach.


Materiały pomocnicze

Na stronie pomoc dla studentów znajduje się zbiór porad i przykładów programowania, który opracowałem dla uczestników ćwiczeń i laboratoriów z Podstaw Programowania, które prowadzę.

Ponadto na stronie dr. Marka Piaseckiego znajdują się materiały z wykładów z przykładami programów i teorią programowania.

Pomocnicza literatura (wg wykładowców):

 • Jerzy Grębosz – „Symfonia C++” (I tom),
 • Kent Reisdorph – „C++ Builder 6 – dla każdego„,
 • Robert Lafore – „Programowanie w języku C przy użyciu Turbo C++„,
 • Bjarne Stroustrup – „Język C++„,
 • Robert Sedgewick – „Algorytmy w C ++„.

Comments are closed.