Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych (wykłady)

dla studentów informatyki (1 rok, mgr.).
kod kursu: INEU00004W

Wykłady o tym, jak używać logiki temporalnej z automatami czasowymi w modelowaniu i weryfikacji systemów informatycznych itp.

Wykłady te trwają ostatnie 5 zajęć.

Prezentacje o logice temporalnej i automatach czasowych

Przykładowe projekty użyte w prezentacjach

Oceny

Oceny cząstkowe i końcowe

Studenci, którzy otrzymali mniej niż 4,5 za laboratoria z logiki temporalnej i automatów czasowych, muszą napisać egzamin z tego tematu.

Pozostali studenci mogą napisać egzamin, lub otrzymać ocenę z laboratoriów.

Comments are closed.