Praca dyplomowa

Studentów chcących pisać pracę dyplomową pod moją opieką proszę o kontakt. Możne wybrać jeden z dostępnych tematów (wymienione są niżej), lub zaproponować własny.

Tematy niezrealizowane w minionych latach będą dostępne ponownie.

Wstępne formalności

Po zatwierdzeniu tematu pracy dyplomowej przez opiekuna specjalności i przez radę wydziału, student otrzymuje od promotora kartę tematu pracy i zanosi ją do 25a/C3, gdzie zostaje zapisany na kurs pracy dyplomowej.

Być może powyższe zasady się zmieniły, więc proszę samemu sprawdzić.

Tematy prac inżynierskich

Do realizacji w roku 2018/2019

 • Personalizowalna aplikacja i semantyczna baza danych do tematycznego studium Biblii [wolny]
 • Polsko-ukraiński i ukraińsko-polski transliterator stron internetowych. [wolny]

W trakcie realizacji

 • GUI telefonu w systemie Android z panelem dotykowym dla starszej osoby z demencją.
 • Mobilna aplikacja wspierająca korzystanie z miejskich placówek kultury.
 • Personalizowalna aplikacja dynamicznego układania rozkładu zajęć studenta.
 • System komunikacji nauczycieli akademickich z ich studentami.
 • System wspierający organizowanie i zarządzanie wydarzeniami artystycznymi.
 • System wspomagający zarządzanie domami studenckimi.
 • System zdalnego monitorowania pracy serwerów.
 • Webowa aplikacja społecznościowa wspomagająca naukę treningu siłowego.

Zrealizowane

 • Graficzny interfejs użytkownika do budowy i analizy automatów stanowych symbolicznego weryfikatora modelowego NuSMV. [2016/2017]
 • Inteligenty generator jadłospisu i listy zakupów wspierający indywidualną dietę. [2016/2017]
 • Interaktywny program sprawdzający znajomość i kontrolujący naukę języka obcego. [2016/2017]
 • Narzędzie rozwiązujące problem Kakuro. [2016/2017]
 • Narzędzie rozwiązujące problem optymalizacji trasy kolportera z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. [2014/2015]
 • Narzędzie zarządzające bazą miejskich fotografii z rozmytym przestrzennym geotagowaniem. [2016/2017]
 • Narzędzie zarządzające schroniskiem dla zwierząt i adopcją zwierząt. [2016/2017]
 • Zdalnie sterowany system transmisji internetowych stacji radiowych. [2016/2017]

Tematy prac magisterskich

Do realizacji w roku 2017/2018

 • Metoda weryfikacji Sieci Petriego przy pomocy logiki temporalnej [wolny]
 • Model i system zarządzania bitemporalnej bazy danych z wykorzystaniem logiki temporalnej [wolny]

W trakcie realizacji

 • brak

Zrealizowane

 • Analiza porównawcza implementacji algorytmu optymalizacji trasy kolportera w środowiskach Java i Python dla systemu Android. [2015/2016]
 • Model i system zarządzania obiektowej bazy danych ze zdalnym dostępem, na platformie JAVA 7 EE. [2013/2014]

Materiały pomocnicze

Comments are closed.