Category Archives: Dydaktyka

Poprawa kolokwium z Podstaw Programowania

Studenci, którzy nie zaliczyli kolokwium z ćwiczeń z Podstaw Programowania, będą mogli napisać kolokwium poprawkowe w czwartek 25 stycznia. O godzinie i sali poinformuję później. Ocena za poprawkowe kolokwium będzie obniżona do 4,0 maksymalnie i nie będą uwzględniane punkty za … Continue reading

Posted in Dydaktyka, Podstawy Programowania (ćw) | Leave a comment

Ocena z Języków Programowania (Java)

Oceny 5,0, które zwalniają z kolokwium z wykładu z Języków Programowania (Java), przekażę wykładowcy po zakończeniu wszystkich zajęć (na początku sesji). Student, który chce być zwolniony z tego kolokwium, musi więc sam oszacować, czy będzie miał 5,0.

Posted in Dydaktyka, Języki Programowania (lab) | Leave a comment